workshop-chakra-hormoon-balancing

Tijdens de workshop gaan we de chakra's en de hormonen in balans brengen

meer informatie over behandeling-workshop-chakra-hormoon-balancing

prijs : € 150,00

Workshop
Chakra & Hormoon Balancing 

Tijdens de workshop werken met handoplegging op de chakra's en met onderbewustzijn bevragen uit de TA. Je krijg uitgebreide uitleg, zowel mondeling tijdens de workshop als via e-learning in onze LMS over de chakra's en de hormonen

Endocriene klieren en chakra’s

Elke endocriene klier staat in verbinding met een chakra en een belangrijke zenuwknooppunt. De chakra’s absorberen de universele of levensenergie (chi, prana, akasha enz...), splitsen deze op in samenstellende deeltjes en zenden ze dan langs de energiekanalen, de nadis genaamd, naar het zenuwstelsel, de endocriene klieren en daarna naar het bloed om het lichaam te voeden.

 Een chakra kunt u het beste zien als een bloem die al naar gelang de omstandigheden open of dicht kan staan. Is een chakra bijvoorbeeld de keelchakra gesloten, dan betekent dat bv. problemen met communiceren, zoals stotteren. Het mooiste is dus wanneer een chakra open staat en in balans is.

 Chakra's zijn de energiepoorten van de kosmos en andere dimensies naar de mens; wil een mens zich evenwichtig kunnen voelen, dan is het van vitaal belang dat de zeven hoofd chakra's goed zijn geopend. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan! Wat echter ook weleens voorkomt, is dat een chakra te ver openstaat en de persoon zo een bepaalde tijd blootstaat aan negatieve energie.

 Wees de dirigent van je eigen chakra's en breng je hormonen in balans 

Door de bevraging en het releases breng je je geest tot rust met als direct gevolg dat je hele lichaam en zenuwstelsel tot rust komt. Je hele hormoonstelsel breng je zo weer in balans en een goed functionerend hormoonstelsel staat aan de basis van een gezond organisme. Zijn er storingen in het hormoonstelsel, dan is het gevolg dat er na verloop van tijd ontstekingen en ziektes ontstaan. Een van de voornaamste oorzaak van storingen in het hormoonstelsel is stress, wat van psychische aard is. Het één leidt tot het ander. Door middel van deze meditatiemethode kan men dus weer het geestelijke en het lichamelijke in balans brengen.

 Afgezien van het feit dat het energie geven op zich al bijzonder heilzaam is voor lichaam en geest, is het effect van de handen op de chakra's uiterst werkzaam. Deze energieën stimuleren namelijk actief de chakra’s en klieren van het hormoonstelsel, in het bijzonder de hypofyse en pijnappelklier die hierdoor bepaalde hormonen aanmaken.

Chakra’s

Chakra’s zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden. Sommigen zijn direct met een hormoonklier verbonden, sommigen zijn energie openingen zoals het perineum.

Via de chakra’s stroomt de energie naar de hormoonklieren en kunnen op die manier de hormonen beïnvloeden. Hormonen behoren tot de invloed van astraallichaam en worden daardoor beïnvloed. Veel vrouwen weten dat hun hormoonhuishouding en hun emoties door de hormoon schommelingen worden beïnvloed. Het kan echter ook andersom, je kan met je emoties je hormonen beïnvloeden. Door meditatie kan die tot rust brengen en beheersen. Door bewust met je emoties en energie te sturen naar je chakra’s en energiebanen kan je je emoties e.d. beïnvloeden.

 

Energie banen

De Nadi's zijn fijnstoffelijke energie kanalen die de Prana (levensenergie) door het fijnstoffelijke lichaam of Etherisch lichaam  leiden.

 

In het Etherisch lichaam lopen energiekanalen de 3 grote kanalen en vele kleine. Er gaat naar elke cel een verbinding, dit zijn de nadis.

De 3 grote kanalen

De verticale kolom die ontstaat als we de Chakra's op een lijn zien word Soeshoemna genoemd. De verticaal stijgende en dalende energie wordt Ida en Pingala genoemd. De energie stoomt altijd beide kanten uit.

 

Wat zijn hormonen

Hormonen zijn chemische stoffen, welke een zeer specifieke uitwerking op de organen en weefsels van het lichaam uitoefenen, zowel in de zin van aanzetten als af remmen. Dit woord hormonen stam af van het Griekse woord hormân en dat betekent: aandrijfstoffen. Typisch voor hormonen is verder, dat zeer geringe hoeveelheden een zeer intensief effect hebben. Hormonen worden vervoerd door het bloed en afgebroken in de lever. Hormonen verzorgen processen die langzaam over een langere periode verlopen. Zij regelen bijvoorbeeld de groei, beïnvloeden de stofwisseling, beïnvloeden het gedrag en het karakter van de mens en zij zorgen voor een harmonisch verloop van de verschillende orgaan functies. De regeling van de afscheiding van de verschillende hormonen is buitengewoon ingewikkeld, zij geschiedt zowel door het zenuwstelsel als door het hormoonstelsel (endocriene stelsel). De hormonen werken alleen niet aan de tot totstandkoming van de door aanleg bepaalde vorm van de mens tijdens de ontwikkeling, maar ook daarna aan het behoud van de reeds ontwikkelde organen. Er zijn organen die de eenmaal bereikte graad van ontwikkeling slechts behouden als zij voortdurend het hormoon krijgen toegevoerd, die voor hun ontwikkeling noodzakelijk zijn.

De hormonen beïnvloeden, net zoals het autonome zenuwstelsel, vele functies binnen het organisme. Het primaire aangrijpingspunt is steeds de stofwisseling. Via veranderingen in de stofwisseling worden uiteenlopende functies beïnvloed zoals de voortplanting, groei en ontwikkeling, opslag en verbruik van reserve voedsel, de water- en zouthuishouding en de spijsvertering. Ook zijn vele invloeden op het gedrag bekend, bijvoorbeeld op het leervermogen, op seksueel gedrag en op agressief gedrag. Hormonen bezitten een aantal algemene kenmerken.


1. Hormonen beïnvloeden de stofwisseling via het op gang brengen, versnellen of afremmen van bepaalde processen in de doelwitorganen (of effect organen). Dit zijn de organen die een specifieke gevoeligheid hebben voor het hormoon.

2. Hormonen zijn aanwezig in het bloed in uiterst kleine hoeveelheden en zijn vaak gebonden aan eiwitmoleculen met een transportfunctie .

3. Hormonen worden afgegeven als antwoord op een specifieke prikkel. Afhankelijk van elektrische stimulatie of concentratie van hormonen of andere stoffen in het bloed geeft een hormoonklier minder of meer hormoon af.

4. Kleine hoeveelheden hormoon kunnen opvallende veranderingen teweegbrengen in het fysiologisch functioneren.

5. Hormonen worden continu geïnactiveerd, afgebroken en via de lever met de gal of via de nieren met de urine uitgescheiden.

6. De specificiteit van hormonen berust op de aanwezigheid van het voor hormoon gevoelige receptoren. Door het bezetten van de receptor activeert of remt het hormoonmolecuul bepaalde processen in de cel. Een hormoon is dus werkzaam op een bepaalde celtype wanneer receptoren voor het hormoon aanwezig zijn. De aard van de werking hangt samen af met functie van de getroffen cellen en de invloed die de geactiveerde receptor op dit functioneren heeft. Zo is het mogelijk dat eenzelfde hormoon in verschillende organen en weefsels een volkomen verschillende werking heeft.

7. Er zijn twee soorten hormonen: eiwithormonen en steroïdhormonen. De eiwit hormonen valt te verdelen in twee groepen: de van aminozuren afgeleide verbindingen (b.v. thyroxine (t4) en (nor)adrenaline, en de van uit aminozuren opgebouwde verbindingen: van zeer kleine obligopeptiden tot grote (glyco)proteïnen (b.v. insuline en het thyreotroophormoon). Ze zijn werkzaam door het bezetten van receptoren op de celmembraan van de cellen van doelwitorgaan en de van cholesterol afgeleide verbindingen het steroïdhormoon (b.v. cortisol en testosteron). De steroïdhormonen zijn alle chemisch en zijn werkzaam doordat ze receptoren in het cytoplasma van hun doelorganen kunnen bezetten.

In de hier boven genoemde tekst werd aangenomen dat hormonen steeds in een endocriene klier worden gevormd. (Endocriene klieren zijn klieren die hun product afgeven aan het bloed. Dit in tegenstelling tot exocriene klieren, zoals de zweetklieren en de speekselklieren die via hun afvoergang hun producten aan de buitenwereld of het spijsverteringskanaal afgeven.) Er bestaan echter ook zogenaamde weefselhormonen die niet in hormoonklieren worden gevormd. Toch verdienen ze de naam hormoon omdat ze aan alle hierboven omschreven kenmerken voldoen. Voorbeelden van weefselhormoon zijn gasterine uit de maagwand, cholecystokinine-pancreozymine uit de darmwand en renine uit de nier.

De behandeling

behandeling-chakra-hormoon-balancing

behandeling-chakra-hormoon-balancing

Je kunt via de chakra’s je hormoonhuishouding weer in balans krijgen. Dit kan in een aparte behandeling of tijdens een…

€ 50,00

Spiritueel Centrum Paraspirit
Aert van Nesstraat 1-O (Kamer O op 3e verdieping) Capelle West, 2901 BH Capelle aan den IJssel
telefoon 010 70 70 008  Mobiel (+WhatsApp) centrum 06 36 01 50 53
In een kantoor gebouw, boven de fitness, ingang op nummer 1. Als de deur dicht is, bel bij de brievenbussen,
We houden ons aan alle wettelijke regels en richtlijnen
Copyright © 1983-2024. All Rights Reserved, Paraspirit is een samenwerking tussen Anay kvk 85862991 en met Stichting Point of Light KvK Rotterdam 41133910
Deze website word door Anay ICT beheerd
We gebruiken alleen cookies die functioneel zijn, niet voor tracking of reclame, we verkopen geen gegevens aan anderen
We zijn trots op alles wat wij sinds 1991 alle maal gedaan hebben op spiritueel gebied, daarom staan op onze site foto's van onze activiteiten vanaf 1993,
van de verschillende locaties waar we geweest zijn en nu zijn
We gebruiken ook open source afbeeldingen o.a van unsplash.com